LAYİHƏLƏR

Azərtelecom Şirkəti fəxr edə biləcəyi layhihələr bunlardır.

Bakı şəhər daxilində cisco avadanlığı üzərindən 100Gbs lik rabitənin qurulması:
Şimal ve cənub istiqamətlərində tranzit ötrmə
100 Gbs qərb istiqamətində ötürmə
Backhaul yaradılması və 34G rabtiəsinin yeni səviyyəyə qaldırıması kimi işləri tam uğurla yerinə yetirmişdir.