ƏLAQƏ

Azərbaycan, Bakı, AZ1029, Ələsgər Qayıbov 10Q, "Subhan-S" Plaza
Тel: +994 12 598 8280; +994 12 310 8280
Faks: +994 12 598 8281; +994 12 310 8281
info@azertelecom.az / www.azertelecom.az

 

Satış məsələləri ilə bağlı bu e-ünvana müraciət edə bilərsiniz: sales@azertelecom.az 

Texniki məsələlər ilə bağlı bu e-ünvana müraciət edə bilərsiniz: techsupport@azertelecom.az